Powerlib

Powerlib arbetar med att bygga lösningar som gör det möjligt att lagra el från förnybar el, såsom solceller och vind, så elen kan användas när den bäst behövs under året.

Om oss

Powerlib gör det möjligt för gröna energisystem att fungera. Vi gör det med hjälp av energilager och energiproduktion av olika slag, främst bränsleceller (vätgaslager), batterier och värmelager.