Om oss

Powerlib gör det möjligt för gröna energisystem att fungera. Vi gör det med hjälp av energilager och energiproduktion av olika slag, främst bränsleceller (vätgaslager), batterier och värmelager.